دولت در مسائل کلان مشي اصلاح‌طلبانه دارد

دولت در مسائل کلان مشي اصلاح‌طلبانه دارد

   امير ساعدي داريان، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گويي با روزان به نقد و تحليل عملکرد دولت دوازدهم طي چند ماهه گذشته پرداخته و موضوعاتي مانند انتخاب وزراي پيشنهادي و روابط دولت با جريان هاي سياسي و اولويت هاي دولت دوازدهم را مورد بررسي قرار مي دهد. او در اين خصوص به ما مي گويد که « نمي توان گفت که دولت روحاني يک دولت اصلاح طلب است همچنانکه نمي توان دولت او را يک دولت اصولگرا دانست ولي مشخصا مي توان آن را يک دولت دانست که نگاهي اصلاح طلبانه نسبت به مسائل کلان کشور دارد.»

*شما کارنامه دولت دوازدهم را چقدر متفاوت از کارنامه دولت يازدهم پيش بيني مي کنيد؟
هنوز درباره اينکه دولت دوازدهم چه رويکرد و روشي نسبت به گذشته اتخاذ خواهد کرد صحبت هاي زيادي مطرح است. در واقع از يک طرف برخي اعتقاد دارند که دولت دوازدهم تمايل به يک جريان سياسي خواهد داشت و عده ديگري هم اصرار براين مساله دارند که دولت نمي تواند موفقيت هاي گذشته را تکرار کند چراکه شرايط سابق را ندارد. ولي واقعيت امر اين است که دولت دوازدهم با توجه به ثبات قابل توجهي که در انتخاب اعضاي هيات دولت و معاونان و مشاوران داشته است، راهي مانند راه دولت يازدهم را طي خواهد کرد و بر همين اساس است که بايد گفت دولت دوازدهم تقريبا همان مشي دولت اعتدالي در گذشته را پيش خواهد کشيد. البته ممکن است برخي بگويند که شرايط سابق مثل برجام پيش پاي روحاني نيست ولي دوران پسا برجام چيزي کم اهميت تر از برجام نبوده و حتي از نظري مي توان آن را مهمتر از عقد توافق بين المللي با گروه 1+5 دانست بنابراين چنانچه جريان هاي سياسي راه و مسير خوبي را پيش پاي دولت قرار دهند و اجازه بروز حواشي سابق عليه دولت دوازدهم را ندهند من فکر مي کنم که شرايط خوبي در انتظار دولت دوازدهم باشد.
*شما دولت دوازدهم را يک دولت اصلاح طلب مي دانيد؟
نمي توان گفت که دولت روحاني يک دولت اصلاح طلب است همچنانکه نمي توان دولت او را يک دولت اصولگرا دانست ولي مشخصا مي توان آن را يک دولت دانست که نگاهي اصلاح طلبانه نسبت به مسائل کلان کشور دارد. موضوعاتي که دست کم در ماه هاي گذشته از سوي دولت مانند کاهش نرخ سود بانکي يا همين طور تمرکز بر توليد داشته است، نشان مي دهد که دولت در عين آنکه نه اصلاح طلب بوده و نه اصولگراست ولي يک مشي نزديک به اصلاح طلبان را پيش گرفته است.
*شايعات زيادي درباره تغييرات احتمالي در موضوع استانداران يا همين طور وزراي پيشنهادي علوم و نيرو مطرح مي شود. شما اين مساله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
درباره تغييراتي که تاکنون در دولت صورت گرفته است و يا همين طور احتمال بروز برخي تغييرات درکابينه همچون انتخاب وزراي پيشنهادي نيرو و علوم و يا همين طور تغيير و تحول نسبت به استانداران و فرمانداران نمي توان صرف اين تغييرات يک تحليل صفر يا صد درباره سرنوشت و کارنامه چهارساله دولت روحاني مطرح کرد. چراکه بيش از آنکه دولت روحاني را توان يک چهره فرد محور دانست بايد به آن چنين نگاهي داشت که دولت سعي مي کند با نگاه و تمرکزي بر خرد جمعي حرکت کند.
*آيا دولت نبايد در معرفي وزراي پيشنهادي کمي سريعتر عمل کند؟
قطعا هرچه سريعتر وزراي پيشنهادي معرفي شوند ، اتفاقات بهتري پيش روي دولت و مردم خواهد بود. به ويژه آنکه اکنون فصل تحصيلي دانشگاهيان نزديک است و از طرف ديگر بحران هاي انرژي و آب در کشور به يک مساله مهم بدل شده است وبا انتخاب وزراي پيشنهادي در اين حوزه لازم است که سياست هاي جديد و جدي براي اين حوزه ها اتخاذ شود.
*شما همکاري بين دولت و مجلس دهم را چقدر تعاملي و متقابل مي دانيد؟
نمي توان گفت که مجلس دولت را همراهي نکرد. من اعتقاد دارم که مجلس رفتار و عملکرد خوبي در جلسات راي اعتماد از خود نشان داد. از اين گذشته اگر يک مقايسه اي بين مجالس نهم و دهم داشته باشيد متوجه خواهيد شد که اين دوره روند بهتري شکل گرفته است و نمايندگان کمتر خود را درگير حواشي مي کنند. البته چنانچه احزاب کشور جايگاه بهتري داشته باشند ، مطمئنا سطح مجالس ما با کيفيت بيشتري همراه خواهد بود و ما شاهد نوعي گردش نخبگان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه وکلاي مردم خواهيم بود.
*مهمترين اولويت هاي دولت دوازدهم چيست؟
من مهمترين اولويت دولت دوازدهم را در حوزه سياست خارجي حفظ برجام و در حوزه داخلي رفع رکود و حفظ آرامش سياسي و اقتصادي مي دانم. همچنانکه در ايام انتخابات نيز شاهد بوديم که مردم بيش از هر مساله ديگري بر حل مطالبات و مشکلات معيشتي خود تاکيد داشتند.
لينک اين خبر در:

چهارشنبه 22 شهريور 1396

عضویت در خبرنامه داریان