بازرسی و کنترل جوش


بازرسی و نظارت بر جوشكاری صحیح تجهیزات جوش شونده از اهمیت بسزایی در تامین عمر مفید تجهیزات صنعتی اعم از خطوط لوله، تجهیزات سدها، سازه های فلزی ، مخازن ذخیزه، مخازن تحت فشار؛ كوره ها و غیره برخوردار است. طبق آمـار موجود و شـواهد عینی، خرابی و فروپاشی اكثر تجهیزات جوش شونده به علت عدم اجرای صحیح و مهندسی و كنترل كیفیت حین ساخت می باشد كه باعث ضعف در اتصالات جوشی آنها بوده است. عدم بكار بردن جوشكاران ماهر در ساخت و نیز آشنا نبودن آنها با الزامات و نكات جوش و رعایت نكردن اصول اولیه جوشكاری و خلاء وجود سازمانها و گروههای متخصص جهت نظارت و بـازرسی و اصلاح آنها باعث افـزایش روزافزون عیوب و مشکلات حاد در صنایع مختلف گردیده است.
یکی از مهمترین و حساس ترین زمینه ها که در آن ها بحث بازرسی و کنترل جوش نقشی حیاتی دارد، اجرای سازه های فولادی و خصوصاً ساختمانهاست. به بیان دیگر اگر حساس ترین بخش هر اسکلت ساختمان را اتصالات آن بدانیم، اهمیت اجرای صحیح جوش در اتصالات ساختمان های فولادی جوشی، دوچندان می شود. بر این اساس و با توجه به تجربیات متعدد و گران بهای گروه مهندسین داریان در اجرای پروژه های عظیم اسکلت فولادی، کلیه ی مراحل اجرای اسکلت در این شرکت تحت نظارت کامل بازرسین جوش قرار می گیرد. همچنین این شرکت پروژه های بسیاری را نیز به عنوان بازرس جوش در سوابق خود دارد. مجموعه ی این سوابق در کنار ارتباطات گسترده شرکت با تولید کنندگان و ارائه دهندگان دستگاه های نوین کنترل و بازرسی جوش، توانایی های آن را در موضوع کنترل و بازرسی جوش بی نظیر کرده است.
 
کاربرد روش التراسونیک phased Array در بازرسی خطوط لوله
 
 

 

عضویت در خبرنامه داریان